เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทสมัครสอบคัดเลือก (รอบ2)

ระดับปริญญาตรี  ภาคปกติประจำปีการศึกษา 2560

ปฏิทินการรับสมัคร

สาขาวิชาที่รับสมัคร / คุณสมบัติและพื้นความรู้ทั่วไป

การรายงานตัวและค่าลงทะเบียนเรียน

สมัครเรียน

   **หมายเหตุ : ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ ดังนี้

                    >>> ยื่นเอกสารการสมัครเรียน ด้วยตนเองที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อาคาร 20 ชั้น 2 ฝ่ายประชาสัมพันธ์วนช.

(ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ เบอร์ 02-5448577 หรือ 0815667176 แฟกซ์ 025448459 หรือ 062-9184164 )