ขั้นตอนการรับสมัครเรียน

วิธีการ/ขั้นตอนการสมัครเรียน ปกติ

1. เข้าสู่ระบบการรับสมัครเรียน  http://reg.pnru.ac.th/newadmission/home/apply  (กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)

2. ปรินต์ใบสมัครระบบออนไลน์ ด้วยการนำใบ pay-in slipไปชำระเงินที่ธนาคารที่กำหนด

3. ติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบวัดความรู้ และสอบสัมภาษณ์ เว็ปไซต์ http://inter.pnru.ac.th

****สมัครตรง พร้อมสัมภาษณ์  ยื่นเอกสารการสมัครเรียน ด้วยตนเองที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อาคาร 20 ชั้น 2 ฝ่ายประชาสัมพันธ์วนช.

(เอกสารและข้อมูลเพิ่ม คลิกที่นี่)