เครื่องแบบนักศึกษา

เครื่องแบบและการแต่งกายของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติพระนคร

 

เครื่องแบบสาขาการจัดการธุรกิจสายการบิน

 

เครื่องแบบชุดนักศึกษาในทุกสาขาวิชา