การประกันคุณภาพการศึกษา

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพ

วิทยาลัยนานาชาติพระนคร

 

       ปี 2559   (รายละเอียด คลิกที่นี่  (รูปภาพประกอบ  คลิกที่นี้)

       ปี 2558   (รายละเอียด คลิกที่นี่)   (รูปภาพประกอบ  คลิกที่นี้)