ประกาศจาก PNIC

(สมัครงาน)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก พนักงานวิทยาลัยนานาชาติพระนคร (สายวิชาการ)

วันที่ประกาศ : 15  สิงหาคม  2559

 ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาโลจิสติกส์ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร CLICK ด้านล่าง