ประกาศจาก PNIC

(สมัครงาน)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก พนักงานวิทยาลัยนานาชาติพระนคร(สายสนับสนุนวิชาการ)

วันที่ประกาศ : 15  สิงหาคม  2559

 รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้ง พนักงานวิทยาลัยนานาชาติพระนคร(เงินรายได้) วิทยาลัยนานาชาติพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร CLICK ด้านล่าง