ประกาศจาก PNIC

(สมัครงาน)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก พนักงานวิทยาลัยนานาชาติพระนคร ตำแหน่งอาจารย์

วันที่ประกาศ : 18  สิงหาคม  2559