ประกาศจาก PNIC

(อบรมสัมมนา)

ประกาศรับสมัคร หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ภาษาอังกฤษทางการนวดไทย เพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน 30 ชั่วโมง

วันที่ประกาศ : 11  เมษายน  2560

Workshop ภาษาอังกฤษ การนวดไทย การสื่อสารขั้นพื้นฐาน


ประกาศรับสมัครเพื่อเข้าเรียน หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ภาษาอังกฤษทางการนวดไทย เพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน 30 ชั่วโมง อาทิเช่น

การแนะนำบริการ ตอบคำถาม การซักประวัติอาการ ภาษาอังกฤษในบริบทของการนวด คำศัพท์เฉพาะทางการนวดไทย หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่จำเป็น

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน 2560 ค่าลงทะเบียน 1500 บาท รับจำนวนจำกัด(35 คน)

เรียนทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 9.00 - 12.00น. วันที่ 9 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2560

สนใจสอบถามรายละเอียด และ ติดต่อเพื่อสมัครได้ทาง https://www.facebook.com/PNIC.Applied.Thai.Traditional.Medicine