ประกาศจาก PNIC

(ปฏิทินข่าวประชาสัมพันธ์)

กิจกรรม Like & Share Get Free Gifts

วันที่ประกาศ : 31  กรกฏาคม  2560

 เพียง Like และ Share Fan page การแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รับฟรี ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร จาก พระนครคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์


เพียง Like และ Share Fan page การแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ที่ link : https://www.facebook.com/PNIC.Applied.Thai.Traditional.Medicine

รับฟรี ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร อาทิ ชาชงสมุนไพรคำฝอย ชาชงสมุนไพรรางจืด ยาอมสมุนไพรกานพลู ฯลฯ

ด่วน!!! ของรางวัลมีจำนวนจำกัด

ติดต่อขอรับของรางวัลได้ที่ พระนครคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ อาคาร 48 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เขตบางเขน กทม.

โทรศัพท์ 02-5448563, 02-5448432