Vdcasino Mariobet Gorabet Nakit bahis Elexbet Trbet Betpas Restbet Klasbahis Canlı Bahis Siteleri Canlı Bahis Siteleri artemisbet truvabet hacklink Shell Download ankara escortescort bursaaydınlı escortkonyaaltı escortViagraantalya travestiViagra Satışantalya escortantalya escort bayanescort antalyakonyaaltı escortantalya otele gelen escortVdcasino Mariobet Gorabet Nakit bahisElexbetTrbetBetpasRestbetKlasbahisCanlı Bahis SiteleriCanlı Bahis SiteleriCanlı Bahis Siteleriartemisbettruvabetgaziantep escortgaziantep escortdizipaltaraftarium24 jojobet tvselçuksportsCanlı Maç izleTaraftarium24Justin tvonlyfans leakdeneme bonusu veren siteler Hakim was here! Phranakhon International College
Phranakhon International College Phranakhon International College
Hakim was here! Hakim was here!
TH | EN
หน้าหลักข้อความถึงผู้อำนวยการ
วัตถุประสงค์

วิทยาลัยนานาชาติพระนคร (Phranakhon International College: PNIC) มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร มีพันธกิจใน
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือ
การตอบสนองและให้เป็นไปตามนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล
และการเพิ่มศักยภาพ เตรียมการเข้าสู่การแข่งขันในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)
และนานาชาติ
      โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสองภาษาและนานาชาติที่ทันสมัยในสาขาวิชาต่างๆ ซึ่งตรงกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน ตลอดจนการขยายตัวและการเติบโตของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม สังคม ประเทศชาติและนานาชาติ โดย
เฉพาะในกลุ่มสาขาวิชาด้านอุตสาหกรรมบริการที่ถือเป็นรายได้อันดับต้นๆ ของประเทศและเป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัย
พระนครด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาทิ การคมนาคมขนส่งทั้งทางบก น้ำ อากาศ การบิน โลจิสติกส์ เทคโนโลยีการสื่อสาร
และคอมพิวเตอร์ ด้านการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ (new media communication) ด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
ซึ่งเป็นความต้องการของประเทศชาติ ตลาดแรงงาน และกำลังคนทั้งในปัจจุบันและอนาคตของประเทศรวมถึงกำลังคนและ
ความต้องการในกลุ่มประชาคมอาเซียน และอาเซียน plus3 (ASEAN+3) อีกมากมายดังวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

      •   เพื่อจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแบบสองภาษาและหลักสูตรนานาชาติ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับท้องถิ่น
          สังคมไทย และพัฒนาการจัดการการศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และสู่ความเป็นนานาชาติ
      •   เพื่อการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ที่สามารถสนองตอบความต้องการต่อการพัฒนาท้องถิ่น และสังคมแห่ง
          การสร้างสรรค์นวัตกรรมและเศรษฐกิจใหม่ ทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน และนานาชาติ
      •   เพื่อให้บริการทางวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชน ท้องถิ่น และสังคมทั้งในประเทศ กลุ่มประเทศ
           อาเซียนและนานาชาติ
      •   เพื่อสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการจัดการศึกษา การวิจัยและการให้บริการทางวิชาการกับชุมชน ท้องถิ่น และ
           สังคมทั้งในประเทศ กลุ่มประเทศอาเซียนและนานาชาติ