Vdcasino Mariobet Gorabet Nakit bahis Elexbet Trbet Betpas Restbet Klasbahis Canlı Bahis Siteleri Canlı Bahis Siteleri artemisbet truvabet hacklink Shell Download ankara escortescort bursaaydınlı escortkonyaaltı escortViagraantalya travestiViagra Satışantalya escortantalya escort bayanescort antalyakonyaaltı escortantalya otele gelen escortVdcasino Mariobet Gorabet Nakit bahisElexbetTrbetBetpasRestbetKlasbahisCanlı Bahis SiteleriCanlı Bahis SiteleriCanlı Bahis Siteleriartemisbettruvabetgaziantep escortgaziantep escortdizipaltaraftarium24 jojobet tvselçuksportsCanlı Maç izleTaraftarium24Justin tvonlyfans leakdeneme bonusu veren siteler Hakim was here! Phranakhon International College
Phranakhon International College Phranakhon International College
Hakim was here! Hakim was here!
TH | EN
หน้าหลักข้อความถึงผู้อำนวยการ
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนเว็ปไซต์

แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนเว็ปไซต์
ผ่านระบบเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็ปไซต์ http://inter.pnru.ac.th/

------------------------------------------------------------------------------------------
ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้อนุมัติให้มีการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติพระนครขึ้น ซึ่งเป็นหน่วยงานใหม่และอยู่ในการกำกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่มีระบบการบริหารมิใช่ระบบราชการ ที่จะต้องดูแล รับผิดชอบและกำกับตนเอง (self regulation) อย่างมีธรรมมาภิบาลและโปร่งใส ที่ต้องมีการจัดการที่ยืดหยุ่นและคล่องตัว  วิทยาลัยนานาชาติฯ เป็นหน่วยงานใหม่ในสถาบันอุดมศึกษาไทย ยังไม่เป็นที่รู้จักของนักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชน สังคมไทยและรวมถึงในต่างประเทศ  จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ และเปิดตัววิทยาลัย หลักสูตรสาขาวิชาโดยเร็วที่สุด เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ได้รับรู้ข้อมูล ข่าวสารและเป็นที่รู้จักในการที่จะตัดสินใจการสมัครเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัย
ซึ่งในปัจจุบันช่องทางการสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ มีความสำคัญ และรวดเร็วอย่างมากในการสื่อสาร โดยเฉพาะการสื่อสารผ่านแอพพิเคชั่นต่างๆ เช่น เว็ปไซต์ ไลน์ เฟสบุค ทวิสเตอร์ เป็นต้น หรือโทรศัพท์ Mobile Application บนมือถือ ซึ่งเราสามารถจะให้ข้อมูลกับผู้ปกครอง นักศึกษา หรือหน่วยงานภายนอกได้ผ่าน Smart Device (Smart Phone และ Tablet)
ในแต่ละปีงบประมาณตามแผนการดำเนินงานวิทยาลัยานาชาติ จะมีกิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครเรียน การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา ผลงานวิชาการ ให้กับบุคคลภายในและภายนอกได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องและรวดเร็ว แสดงให้เห็นถึงคุณภาพที่ทางด้านการบริหารจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
สำหรับวิทยาลัยนานาชาติพระนครช่องทางการสื่อสารหลักคือเว็ปไซต์ ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลโดยรวมเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับวิทยาลัยนานาชาติฯทั้งหมด โดยมีรายละเอียดหัวข้อ สำคัญ ดังนี้
1. แนะนำวิทยาลัยนานาชาติพระนคร หัวข้อย่อยประกอบด้วย สารสน์จากผู้อำนวยการ วิสัยทัศน์
พันกิจ วัตถุประสงค์ ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง
2. บุคลากรวิทยาลัย  หัวข้อย่อยประกอบด้วย ฝ่ายสนับสนุน และฝ่ายวิชาการ
3. หลักสูตรที่เปิดสอน หัวข้อย่อยประกอบด้วย สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน, สาขาวิชาการสื่อสารผ่านสื่อใหม่, การแพทย์แผนไทยประยุกต์
4. ข้อมูลการศึกษา หัวข้อย่อยประกอบด้วย ปฏิทินวิชาการ, ตารางเรียน, ตารางสอบ
5. ข้อความถึงผู้อำนวยการ
6. ข้อมูลประชาสัมพันธ์ มี 3 หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวรับสมัครนักศึกษา, ข่าวโครงการและอบรม
7. ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย หลักสูตรของวิทยาลัยนานาชาติ และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
8. ข้อมูลสำหรับกลุ่ม แบ่งเป็น กลุ่มนักศึกษา กลุ่มบุคลากร กลุ่มอาจารย์
หน่วยงานวิทยลัยนานาชาติพระนคร ได้ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด เป็นผู้รับผิดชอบหรือดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเนื้อหาและรูปภาพประกอบต่างๆ จะต้องดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มีรายละเอียดดังนี้
 
1. ขั้นตอนการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
            ขั้นตอนที่ ๑ ผู้รับผิดชอบที่ได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยงานวิทยาลัยนานาชาติพระนคร จัดเตรียมและคัดเลือกเนื้อหาข่าวสารและรูปภาพประกอบ ตามแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนเว็ปไซต์ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในฐานะผู้รับผิดชอบ
(ผู้รายงาน)
         ขั้นตอนที่ ๒ หัวหน้าหน่วยงานวิทยาลัยนานาชาติพระนครตรวจสอบรายละเอียดเนื้อหาข่าวสาร และอนุมัติ
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารพร้อมลงลายมือชื่อในฐานะผู้อนุมัติรับรอง พร้อมมอบหมายผู้รับผิดชอบต่อไป
         ขั้นตอนที่ ๓ ผู้รับผิดชอบฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด หน่วยงานวิทยาลัยนานาชาติพระนคร ดำเนินการหาพื้นที่ลงข้อมูลขาวสาร ในเว็ปไซต์ http://inter.pnru.ac.th/index.php ด้วยการเข้าใช้งานระบบของแอ็ดมินในการพัฒนาเว็ปไซต์ http://inter.pnru.ac.th/admin.php ด้วยการระบุชื่อผู้ใช้งาน (Username เข้าใช้ระบบ และรหัสผ่านผู้ใช้งาน (Password) เข้าสู่ระบบ เมื่อเข้าระบบแล้วทำการจัดการเนื้อหาเรียบร้อย ทำการบันทึกข้อมูล ก่อนออกจากระบบ
         ขั้นตอนที่ ๔ ผู้รับผิดชอบฝ่ายประชาสัมพันธ์เรียบเรียงข้อมูล บนหน้าเพท และลงรายละเอียดข้อมูลข่าวสารตามแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ที่ได้รับการอนุมัติรับรองจากหัวหน้าหน่วยงาน นำส่งให้กับหัวหน้างานพิจารณา
          ขั้นตอนที่ ๕ หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบความเรียบร้อยจากการลงข้อมูลข่าวสาร ก่อนการเผยแพร่ออนไลน์ทางหน้าเว็ปไซต์วิทยาลัยนานาชาติพระนคร และสังมอบผู้ดูแลระบบทำการเผยแพร่ข้อมูล
ขั้นตอนที่ ๖  ผู้รับผิดชอบฝ่ายประชาสัมพันธ์ดำเนินการตอบกลับผลการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็ปไซต์วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
                   ขั้นตอนที่ ๗ ผู้รับผิดชอบฝ่ายประชาสัมพันธ์ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและสรุปผลรายงานการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารผ่านระบบเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และองค์ความรู้ด้านการปศุสัตว์เป็นรายเดือนและรายปี เพื่อนาเสนอ

3. ข้อปฏิบัติการเผยแพร่ข่าวสารผ่านระบบเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
            1. การจัดเตรียมข้อมูลข่าวสาร ด้วยการกรอกแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
            2. เอกสารแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงาน
            3. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบและมอบหมายผู้ดำเนินการฝ่ายประชาสัมพันธ์จัดการเรียบเรียงข้อมูลข่าวสารก่อนนำลงสู่เว็ปไซต์
            4. ผู้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเนื้อหาจัดเรียง โดยพิจารณา การเลือกใช้คำอธิ บ าย/คำบรรยายเนื้อหาที่มีความถูก ต้องและมีความเหมาะสม และควรระมัดระวัง/หลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะประเด็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคมและความมั่นคงภายในประเทศ
          5. ตรวจสอบรูปภาพที่นำมาประกอบ ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธ์ หากจำเป็นต้องนำมาเผยแพร่ให้ระบุแหล่งที่มาข้อมูลอ้างอิงแนบด้วย
          6. จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข่าวสาร
            แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เป็นแบบฟอร์มที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานในสังกัดต่างๆได้จัดเตรียมรายละเอียดเนื้อหาข่าวสารผ่านระบบเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ถือปฏิบัติเป็นรูปแบบเดียวกัน จะต้องมีลงลายมือชื่อผู้รับผิดชอบ (ผู้รายงาน) และผู้อนุมัติรับรองเป็นหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อรับรองว่าข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นข่าวสารที่ได้รับการอนุมัติรับรองจากหัวหน้าหน่วยงาน ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และปฏิบัติตามระเบียบกฏหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเผยแพร่ข่าวสาร

5. คำอธิบายแบบฟอร์มการเผยแพร่ข่าวสารผ่านเว็ปไซต์
หัวข้อ คำอธิบาย
หน่วยงาน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ที่ต้องการลงข้อมูลหน้าเว็ปไซต์
วัน/เดือน/ปี ระยะเวลา วัน เดือน ปี ที่ต้องการลงข้อมูล
หมวดหมู่ การเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการลงประชาสัมพันธ์ ซึ่งสามารถเลือกได้แค่ 1 หมวดเท่านั้น ดังนี้
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- ข่าวการรับสมัครงาน
- ข่าวโครงการ/การอบรม
- อื่น(ระบุ)...............................
หัวข้อข่าว กำหนดหัวข้อข่าวให้มีใจความสำคัญที่มาจากเนื้อหาขาวสารและต้องมีความยาวไม่เกิน 2 บรรทัด
รายละเอียดข่าว ต้องมีความยาวไม่เกิน 10 บรรทัด และเลือกใช้คำอธิบาย/คำบรรยายที่มีความกระชับ เข้าใจง่าย ตรงประเด็น และสะกดคำให้ถูกต้องตามอักขระวิธี (ไม่รวมไฟล์แนบ)
ภาพปก/หลัก ภาพปก/หลัก จำนวน 1 ภาพ เป็นลักษณะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือไม่กำหนดให้มีขนาดใหญ่เกินไป ส่งผลให้ต่อการแสดงผลของภาพปกที่ใช้ระยะเวลานาน และมีความละเอียดสูง เป็นไฟล์นามสกุลระบุเป็น JPG,PNG
ภาพประกอบย่อย ภาพประกอบย่อย ไม่เกิน 10 ภาพ เป็นลักษณะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือไม่กำหนดให้มีขนาดใหญ่เกินไป ส่งผลให้ต่อการแสดงผลของภาพปกที่ใช้ระยะเวลานาน และมีความละเอียดสูง เป็นไฟล์นามสกุลระบุเป็น JPG,PNG
Link ภายนอก สามารถระบุได้ทั้ง Link ที่อยู่ในรายละเอียดข่าวสาร เช่น เว็ปไซต์ เฟสบุค ไลน์ YouTube เป็นต้น
หมายเหตุ ระบุรายละเอียดข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
ผู้รับผิดชอบ ผู้ที่เก็บรวมรวมข้อมูลข่าวสาร และรับรองข้อมูลที่เผยแพร่ ซึ่งต้องลงรายมือชัดเจน
ผู้อนุมัติรอบรอง ผู้ที่ลงรายมือชื่อตรวจสอบรับรองและอนุมัติ ก่อนการจัดเรียงส่งให้ลงเว็ปไซต์
ผู้ลงข้อมูลบนเว็ปไซต์ เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบจัดเรียงข้อมูลลงสู่เว็ปไซต์ของวิทยาลัยฯตามที่ได้รับอนุมัติ