Vdcasino Mariobet Gorabet Nakit bahis Elexbet Trbet Betpas Restbet Klasbahis Canlı Bahis Siteleri Canlı Bahis Siteleri artemisbet truvabet hacklink Shell Download ankara escortescort bursaaydınlı escortkonyaaltı escortViagraantalya travestiViagra Satışantalya escortantalya escort bayanescort antalyakonyaaltı escortantalya otele gelen escortVdcasino Mariobet Gorabet Nakit bahisElexbetTrbetBetpasRestbetKlasbahisCanlı Bahis SiteleriCanlı Bahis SiteleriCanlı Bahis Siteleriartemisbettruvabetgaziantep escortgaziantep escortdizipaltaraftarium24 jojobet tvselçuksportsCanlı Maç izleTaraftarium24Justin tvonlyfans leakdeneme bonusu veren siteler Hakim was here! Phranakhon International College
Phranakhon International College Phranakhon International College
Hakim was here! Hakim was here!
TH | EN
หน้าหลักข้อความถึงผู้อำนวยการ
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน(บธ.บ)

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)     : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจสายการบิน)
 (ชื่อย่อ)   : บธ.บ. (การจัดการธุรกิจสายการบิน)

โครงสร้างหลักสูตรจำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า                 129 หน่วยกิต
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                 30   หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาเฉพาะ                        18   หน่วยกิต
  3. หมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพ            75   หน่วยกิต
(รวมกลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    7 หน่วยกิต)
        4.หมวดวิชาเลือกเสรี                      6     หน่วยกิต

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน เป็นภาควิชาที่เปิดดำเนินการสอน ในนามของ “วิทยาลัยนานาชาติพระนคร” มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ได้รับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ.2557 เปิดสอนหลักสูตรภาคปกติ 
 
จุดเด่น
ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการบินขยายตัวอย่างรวดเร็ว และมีความสำคัญต่อระบบขนส่งของประเทศ ทีสาขาการบริหารธุรกิจสายการบิน วิทยาลัยนานาชาติพระนคร (PNIC) เรามุ่งเน้นหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้องกับแนวทางการเจริญเติบโตของอุสาหกรรมการบิน และการบริหารจัดการสมัยใหม่ บัณฑิตของวิทยาลัยนานาชาติได้รับการเรียนการสอนที่เน้นในทั้งภาคทฤษฎี ปฏิบัติ การบูรณาการ และการศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพ พัฒนาความรู้สู่ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ
           
วิสัยทัศน์
ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ เป็นบัณฑิต นักปฏิบัติการ นักสร้างสรรค์และนักนวัตกรรม ที่ดำรงชีวิตในสังคมยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ ได้อย่างมีความสุข
แนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต 
-        พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน  
-        พนักงานบริการภาคพื้นของสายการบิน                                      
-        พนักงานอำนวยการบินและการปฏิบัติการการบิน  
-        พนักงานการตลาดและอุตสาหกรรมประกันภัยการบิน 
-        การบริหารจัดการและงานขนส่งทางอากาศและ
 -       หน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการบิน
-       พนักงานประจำสำนักงานจัดซื้ออุปกรณ์และซ่อมบำรุงเครื่องบิน