Vdcasino Mariobet Gorabet Nakit bahis Elexbet Trbet Betpas Restbet Klasbahis Canlı Bahis Siteleri Canlı Bahis Siteleri artemisbet truvabet hacklink Shell Download ankara escortescort bursaaydınlı escortkonyaaltı escortViagraantalya travestiViagra Satışantalya escortantalya escort bayanescort antalyakonyaaltı escortantalya otele gelen escortVdcasino Mariobet Gorabet Nakit bahisElexbetTrbetBetpasRestbetKlasbahisCanlı Bahis SiteleriCanlı Bahis SiteleriCanlı Bahis Siteleriartemisbettruvabetgaziantep escortgaziantep escortdizipaltaraftarium24 jojobet tvselçuksportsCanlı Maç izleTaraftarium24Justin tvonlyfans leakdeneme bonusu veren siteler Hakim was here! Phranakhon International College
Phranakhon International College Phranakhon International College
Hakim was here! Hakim was here!
TH | EN
หน้าหลักข้อความถึงผู้อำนวยการ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (วท.บ.)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  4 ปี  จำนวนร 124 หน่วยกิต ดังนี้
วิชาศึกษาทั่วไป        30         หน่วยกิต
วิชาเฉพาะ                88         หน่วยกิต

       กลุ่มวิชาแกน                                12         หน่วยกิต          
       กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                 18         หน่วยกิต
       กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                       51         หน่วยกิต
       กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ       7         หน่วยกิต
วิชาเลือกเสรี                 6         หน่วยกิต

การเรียนการสอน

นักศึกษาจะได้ศึกษาเกี่ยวกับการไหลวัตถุดิบ (Material Flow) และสารสนเทศ (Information Flow) ตั้งแต่ยังเป็นวัตถุดิบจนกระทั่งกลายเป็นสินค้าสำเร็จรูป ถูกเคลื่อนย้ายส่งมอบสู่ผู้บริโภค โดยแต่ละขั้นตอนมีการประสานการดำเนินงานในทุกๆกิจกรรม ดังนั้นการจัดการโลจิสติกส์จึงถูกให้ความสำคัญในแผนพัฒนาในการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยตลอดจนแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจต้องพึ่งพาระบบโลจิสติกส์เป็นอย่างมาก โดยโปรแกรมการจัดการโลจิสติกส์ เน้นส่งเสริมทักษะให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง มีความเชี่ยวชาญสู่มืออาชีพอย่างมีคุณภาพ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกแผนการเรียน
  •  รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างชาติ ที่สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้
อาชีพเมื่อจบการศึกษา
  • ทำธุรกิจขนส่งภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ
  • การปฏิบัติงานด้านการวางแผนการผลิตและการจัดซื้อ
  • การปฏิบัติงานด้านการขนส่งและการกระจายสินค้า
  • การปฏิบัติงานด้าน การบริหารคลังสินค้า พัสดุ หรือวัสดุคงคลัง
  •  การปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  •  อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 Facebook Logistics

หมายเหตุ : สนใจสมัครเป็นอาจารย์พิเศษ ส่ง CV มาที่ jucu_shi@hotmail.com