Vdcasino Mariobet Gorabet Nakit bahis Elexbet Trbet Betpas Restbet Klasbahis Canlı Bahis Siteleri Canlı Bahis Siteleri artemisbet truvabet hacklink Shell Download ankara escortescort bursaaydınlı escortkonyaaltı escortViagraantalya travestiViagra Satışantalya escortantalya escort bayanescort antalyakonyaaltı escortantalya otele gelen escortVdcasino Mariobet Gorabet Nakit bahisElexbetTrbetBetpasRestbetKlasbahisCanlı Bahis SiteleriCanlı Bahis SiteleriCanlı Bahis Siteleriartemisbettruvabetgaziantep escortgaziantep escortdizipaltaraftarium24 jojobet tvselçuksportsCanlı Maç izleTaraftarium24Justin tvonlyfans leakdeneme bonusu veren siteler Hakim was here! Phranakhon International College
Phranakhon International College Phranakhon International College
Hakim was here! Hakim was here!
TH | EN
หน้าหลักข้อความถึงผู้อำนวยการ
ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินวิชาการประจำปีการศึกษา 2561
                               ดาวน์โหลด
ภาคการศึกษาที่ 1/2561
ภาคการศึกษาที่ 2/2561
ภาคการศึกษาที่ 3/2561

ปฏิทินวิชาการประจำปีการศึกษา 2560
      ปฏิทินการศึกษา ซัมเมอร์ เทอม 3 ปี 2560 (ดาวน์โหลด)

 
ข้อแนะนำและแนวปฏิบัติในการลงทะเบียน

ควรอ่านปฏิทินวิชาการ โดยเฉพาะกำหนดการที่สำคัญ ๆ และขอให้ปฏิบัติตามกำหนดวันโดยเคร่งครัด เช่น 
      1. กำหนดวันเพิ่ม - ถอนวิชาเรียน
      2. กำหนดวันชำระเงินลงทะเบียน
      3. กำหนดวันสุดท้ายของการผ่อนผันชำระเงินลงทะเบียน
      4. กำหนดวันสุดท้ายของการยกเลิกวิชาเรียน

การพักการเรียน คือ การขอพักการเรียนตลอดภาคการศึกษา (การรักษาสถานภาพนักศึกษา)
             - นักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาค กศ.พบ. ลาพักการเรียนได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน 
** ในการพิจารณาการสำเร็จการศึกษาการศึกษา ให้นับรวมภาคการการศึกษาที่มีการรักษาสถานภาพนักศึกษา หรือให้พักการศึกษาด้วย
            - ถ้านักศึกษายังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน หลังพ้นกำหนดการขอผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้าและเสียค่าปรับ นักศึกษาต้องทำเรื่องรักษาสถานภาพนักศึกษา และพักการเรียนในภาคการศึกษานั้น
            - ถ้านักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนภาคการศึกษานั้น ๆ แล้ว แต่ต้องการพักการเรียน นักศึกษาไม่ต้องทำการรักษาสถานภาพนักศึกษา จะต้องดำเนินการยกเลิกรายวิชา (w) ทั้งหมดที่ลงทะเบียนไว้ มิฉะนั้นผลการเรียนจะเป็น E ทุกรายวิชา (ตามปฏิทินวิชาการกำหนด)

การเพิ่ม-ถอนวิชาเรียน คือ การเพิ่ม และ / หรือ ถอนรายวิชา ให้ดำเนินการดังนี้
            - ให้นักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.พบ. ดำเนินการเพิ่ม - ถอนรายวิชา ทาง Internet และ Print - out ( 2 ชุด) ยื่นที่ กลุ่มงานทะเบียนวัดผลและประเมินผลการศึกษา 1 ชุด และเก็บไว้เป็นหลักฐาน 1 ชุด กรณีที่มีปัญหาในการเพิ่ม - ถอน ทาง Internet นักศึกษาต้องแสดงหลักฐานการ Print - out มิฉะนั้นจะถือว่าการเพิ่ม - ถอน เป็นโมฆะ

ยกเว้นนักศึกษาดังต่อไปนี้ที่ต้องยื่นคำร้องที่กลุ่มงานทะเบียนวัดผลและประเมินผลการศึกษาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
             - นักศึกษาตกค้าง นักศึกษาเรียนเกินหน่วยกิต (ติด E หรือ W โดยแนบเอกสารผลการเรียน) และนักศึกษาไม่สามารถเพิ่ม - ถอนรายวิชาทาง Internet ได้
             - นักศึกษาภาคปกติ ลงทะเบียนเรียนแต่ละภาคการศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ยกเว้นภาคการศึกษาสุดท้ายที่สำเร็จการศึกษา
            - นักศึกษาภาค กศ.พบ. ลงทะเบียนเรียน (ภาคการศึกษาที่ 1, 2 ของปีการศึกษา) ได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต และลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต (นักศึกษาต้องยื่นเพิ่ม - ถอนรายวิชา ตามวันที่กำหนดไว้ในปฏิทินวิชาการ)

              การชำระเงินลงทะเบียน
             
 มหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดให้มีการชำระเงินค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แต่ละภาคการศึกษา โดยผ่านธนาคาร ตามวันที่กำหนดไว้ในปฏิทินวิชาการ ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความสะดวกในการชำระเงิน และไม่ต้องเสียเวลาในการมาชำระเงิน ที่มหาวิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัยฯ จึงขอแจ้งแนวปฏิบัติให้นักศึกษาทราบ ดังนี้
              1. หลังจากที่นักศึกษาดำเนินการเพิ่ม - ถอน เรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์ Pay - in Slip ด้วยตนเองตามวันที่มหาวิทยาลัย กำหนดไว้ในปฏิทินวิชาการ และตรวจสอบความถูกต้องของรายวิชาที่ลงทะเบียน จำนวนหน่วยกิต จำนวนเงิน และสาขาวิชาให้ถูกต้องก่อนนำไปชำระเงิน ถ้าพบข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้นำใบ Pay - in Slip ไปยื่นเรื่องขอแก้ไขข้อมูล ที่ กลุ่มงานทะเบียนวัดผลและประเมินผลการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
              2. นำ Pay - in Slip ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารที่ระบุทุกสาขา ตามวันที่กำหนดไว้ใน Pay - in Slip
              3. ห้ามขูด ลบ ขีดฆ่า แก้ไขรายวิชา หรือจำนวนเงินที่ต้องชำระในใบ Pay - in Slip มิฉะนั้น นักศึกษาจะไม่สามารถชำระเงินได้ ในกรณีที่ใบ Pay - in Slip หาย นักศึกษาจะต้อง Print Pay - in Slip ทาง Internet ด้วยตนเอง จำนวนเงิน และสาขาวิชาให้ถูกต้อง ก่อนนำไปชำระเงิน ถ้าพบข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้นำใบ Pay - in Slip ไปยื่นเรื่องขอแก้ไขข้อมูลที่ กลุ่มงานทะเบียนวัดผลและประเมินผลการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
               4. หลังจากสิ้นสุดกำหนดวันชำระเงินที่ธนาคาร โดยไม่เสียค่าปรับ นักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.พบ. จะต้องดำเนินการชำระเงินในช่วงกำหนดการขอผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้าและเสียค่าปรับ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ ที่ฝ่ายการเงินของมหาวิทยาลัยเท่านั้น