Vdcasino Mariobet Gorabet Nakit bahis Elexbet Trbet Betpas Restbet Klasbahis Canlı Bahis Siteleri Canlı Bahis Siteleri artemisbet truvabet hacklink Shell Download ankara escortescort bursaaydınlı escortkonyaaltı escortViagraantalya travestiViagra Satışantalya escortantalya escort bayanescort antalyakonyaaltı escortantalya otele gelen escortVdcasino Mariobet Gorabet Nakit bahisElexbetTrbetBetpasRestbetKlasbahisCanlı Bahis SiteleriCanlı Bahis SiteleriCanlı Bahis Siteleriartemisbettruvabetgaziantep escortgaziantep escortdizipaltaraftarium24 jojobet tvselçuksportsCanlı Maç izleTaraftarium24Justin tvonlyfans leakdeneme bonusu veren siteler Hakim was here! Phranakhon International College
Phranakhon International College Phranakhon International College
Hakim was here! Hakim was here!
TH | EN
หน้าหลักข้อความถึงผู้อำนวยการ
การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต(พทป.บ.)


หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ.)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  4 ปี  จำนวนร 149 หน่วยกิต ดังนี้
วิชาศึกษาทั่วไป                  30    หน่วยกิต
วิชาเฉพาะ                        113    หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ        55    หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเฉพาะ                    54    หน่วยกิต
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      4    หน่วยกิต
วิชาเลือกเสรี                                 6    หน่วยกิต

การเรียนการสอน
       นักศึกษาจะได้ศึกษาเกี่ยวกับ การตรวจโรค การวินิจฉัยโรค การบำบัดโรครักษาโรค การป้องกันโรค การส่งเสริมและการฟื้นฟูสุขภาพ การผดุงครรภ์ การเตรียมการผลิตยาแผนไทย ที่อาศัยองค์ความรู้ทางการแพทย์แผนไทยควบคู่กับองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเน้นการฝึกปฏิบัติในวิชาชีพ การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์   ที่หลักสูตนี้จะต้องได้รับการรับรองสภาการแพทย์แผนไทย

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
•    ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และศึกษาในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
•    มีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50
•    มีคุณสมบัติอื่น ๆ หรือเทียบเท่า หรือเป็นไปตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร

อาชีพเมื่อจบการศึกษา
•    ประกอบอาชีพแพทย์แผนไทยประยุกต์ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
•    เป็นอาจารย์ นักวิชาการหรือนักวิจัยในสถาบันต่าง ๆ
•    ประกอบอาชีพอิสระทางด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เช่น ผู้ประกอบการ SMEs ธุรกิจส่วนตัว การเปิดคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เป็นต้น